Muj zivot s\nFestival\npanamo mujzivots

POEZIÍ

Festival o životě s odlišností

Přináší do společnosti kulturní projekty se zaměřením na sociální témata.
Pořádá zapsaný spolek PaNaMo.

Můj život s...

...festival o životě s odlišností. Cílem projektu je pokračování v započaté tradici každoročního pořádání festivalu, ale i jeho rozšíření o nová témata a zpřístupnění dalším minoritám, stejně jako jeho zatraktivnění pro majoritu. Hlavním cílem festivalu Můj život s... je soustředit se na rozlišná palčivá sociální témata. Poskytnout náhled na tematiku, která se týká dané minority, nejširší kulturní veřejnosti se zaměřením na přímé vzdělávání, a to především mladých lidí. Umožnit zástupcům dané minority nejen z Plzně, ale i z celého Plzeňského kraje získat potřebné kontakty a informace na odborné úrovni.
Každý z ročníků festivalu má své ústdední téma. Tématy minulých ročníků byla AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA , STRACH a SVOBODA.  V letošním roce jsme zvolili téma neméně aktuální - Můj život s poezií.
Základním pilířem festivalu ovšem nejsou pouze odborné aktivity (diskuse a přednášky na dané téma), ale převážně kultura - oslovení očí, uší, jazyka, srdce i duše. Tedy divadelní představení, filmy, výstavy, scénické čtení, čítání lidu, koncerty, ...Kulturní aktivity mohou také přilákat další zájemce, kteří se třeba o sociální témata příliš nezajímají.
 
Jsme přesvědčeni, že podobná aktivita, napomáhající boření bariér a stereotypů a podporující porozumění a toleranci mezi majoritou a minoritami do Plzně, která je otevřeným a kulturním městem patří. Přináší prostor pro debatu o tématech lidské různosti, barevnosti a společenské rozmanitosti.
Umění, ač již filmové, divadelní či výtvarné takový prostor vytváří a oživuje. Prostor vzniká mimo jiné již při vyjednávání podmínek, získávání podpory a partnerů festivalu, v rámci propagace a oslovování dobrovolníků. Jako první akce svého druhu si získává své, doufáme, že stálé a dostatečně stabilní místo v povědomí Plzeňanů.


Také pořádáme
Divadelní léto
Také pořádáme
Umění na dosah
Také pořádáme
Řemesla nás baví

Program 2019

Můj život s poezií. Ke stému výročí narození Jiřího Ortena a  Ivana Blatného.


11. 11. ve 20 - Anděl music bar Plzeň - ČÍTÁNÍ LIDU

Tradiční pořad Divadla MY tentokrát na téma poezie, která nás provází celým životem. Ale řeč bude také o dvou mimořádných mužích, kterým by letos bylo sto let.
Zhudebněnou poezii nabídne trio VY ve složení Anna Josephová, Jarek Jurečka a Pavel Husa.
Vstupné dobrovolné.
21. 11. ve 20 - Moving Station
22. 11. v 9 + 11 – Moving Station - SÁM U STMÍVÁNÍ

Jevištní kompozice z díla a korespondence Jiřího Ortena -

hrají: Hana Franková a Karel Polanský, 
režie: Hana Franková, 
režijní spolupráce: Jan Hnilička, 
dramaturgie: Magdaléna Hniličková.
Vstupné 150 korun.
19. 11. v  17 + 19.30 – Manifesto - Měšťanská beseda – Filmový klub

Také už se ztrácíte ve všech uměleckých směrech a manifestech? Režisér Julian Rosefeldt a herečka Cate Blanchett vám v tom udělají pořádek. Nebo ještě větší zmatek. Těžko říct.
Vstupné 120 korun (pro členy Filmového klubu 90 korun).
25. 11. v 19 – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
MIROSLAV KOVÁŘÍK MELANCHOLICKÝ

Nejen skvělá interpretace Blatného Terrestris a textů Jiřího Ortena, ale především osobní vzpomínky a postřehy muže, který v létě oslavil 85. narozeniny. Sekunduje Radek Bláha.
Vstupné 100 korun

FotoAlbum

Minulé ročníky přinesly témata AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA , STRACH, SVOBODA.
Letošním tématem je POEZIE


2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Co na to čísla?

Cílem spolku PaNaMo není oslovit každého člověka naší planety, ale upozornit na vybraná sociální támata širokou vežejnost a o číslech to vždy není.


Festivaly "Můj život s..." již navštívilo

Akce PaNaMo již navštívilo

Počet obyvatel planety Země k 8. 9. 2019

Počet lidských odlišností k 8. 9. 2019

Více o spolku PaNaMo

PaNaMo je Paletou Nápadů a Možností.
 
PaNaMo vzniklo v roce 2004. Spolek sdružuje zájemce o kulturní dění a osobnostní rozvoj, organizuje vzdělávací aktivity. Spolupracuje s organizátory významných kulturních akcí (např. Mezinárodní festival Divadlo, Skupova Plzeň, Johan z.ú....).
 
Veřejnost si činnosti spolku mohla všimnout v r. 2008, kdy byl založen festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Podstatou festivalu je vznik původní divadelní inscenace, jejíž scénografie je ušitá na míru některému z kouzelných zákoutí historického centra města Plzně. K vidění jsou především díla světové dramaturgie, jako např. Don Juan, Revizor, Marná lásky snaha, Král jelenem, Lhář, Don Quijote...Vedlejší program je zaměřen na různé typy jevištního umění, které je málokdy k vidění pod širým nebem (tanec, improvizace, pohybové divadlo,slam poetry, pantomima, ...).
 
V r. 2009 se PaNaMo stalo členem MAS sv. Jana z Nepomuka, od té doby se aktivně podílí na jejích činnostech. Od roku 2010 se PaNaMo věnuje vzdělávacím projektům, určeným především dětem a mládeži. V září otevřelo PaNaMo ve spolupráci s týmem kandidatury města Plzně na EHMK 2015 široké veřejnosti prostor bývalého pivovaru Světovar, který byl oživen mnoha druhy umění v projektu Světovaření.
V listopadu roku 2010 a 2011 uspořádalo PaNaMo dva ročníky queer festivalu Ozvěny Mezipater Plzeň.
 
V listopadu 2012 byl založen kulturně – sociální festival - Můj život s... Každý ročník je věnován jednomu tématu (HIV/AIDS, stáří, závislost, paměť a rodina), který je veřejnosti představen prostřednictvím umění.
 
Na sklonku roku 2012 získalo PaNaMo podporu grantového projektu Řemesla nás baví - zvyšování zájmu žáku základních škol o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimédií v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dvouletý projekt začal v lednu 2013.
V květnu 2013 otevřelo PaNaMo projekt Umění na dosah - uměleckou dílnu v Partolticích na Nepomucku. V rámci projektu probíhají v průběhu roku umělecké dílny pro veřejnost, dílna slouží dále jako zázemí pro další projekty sdružení (Divadelní léto, Řemesla nás baví a další). V roce 2016 otevřelo PaNaMo první ročník příměstského tábora na téma ŘEMESLA.
 
Předsedkyní spolku PaNaMo je ing. Marcela Mašínová, místopředsedkyní Mgr. Dana Šedivá.


Donátoři festivalu Můj život s...