Muj zivot s\nFestival\npanamo mujzivots

ONLINE

Festival o životě s odlišností

Přináší do společnosti kulturní projekty se zaměřením na sociální témata.
Pořádá zapsaný spolek PaNaMo.

Můj život s...

...festival o životě s odlišností. Cílem projektu je pokračování v započaté tradici každoročního pořádání festivalu, ale i jeho rozšíření o nová témata a zpřístupnění dalším minoritám, stejně jako jeho zatraktivnění pro majoritu. Hlavním cílem festivalu Můj život s... je soustředit se na rozlišná palčivá sociální témata. Poskytnout náhled na tematiku, která se týká dané minority, nejširší kulturní veřejnosti se zaměřením na přímé vzdělávání, a to především mladých lidí. Umožnit zástupcům dané minority nejen z Plzně, ale i z celého Plzeňského kraje získat potřebné kontakty a informace na odborné úrovni.
 
Každý z ročníků festivalu má své ústřední téma. Tématy minulých ročníků byla AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA , STRACH, SVOBODA a POEZIE.  V letošním roce jsme zvolili téma neméně aktuální - Můj život ONLINE.
 
Základním pilířem festivalu ovšem nejsou pouze odborné aktivity (diskuse a přednášky na dané téma), ale převážně kultura - oslovení očí, uší, jazyka, srdce i duše. Tedy divadelní představení, filmy, výstavy, scénické čtení, čítání lidu, koncerty, ...Kulturní aktivity mohou také přilákat další zájemce, kteří se třeba o sociální témata příliš nezajímají.
 
Jsme přesvědčeni, že podobná aktivita, napomáhající boření bariér a stereotypů a podporující porozumění a toleranci mezi majoritou a minoritami do Plzně, která je otevřeným a kulturním městem patří. Přináší prostor pro debatu o tématech lidské různosti, barevnosti a společenské rozmanitosti.
 
Umění, ač již filmové, divadelní či výtvarné takový prostor vytváří a oživuje. Prostor vzniká mimo jiné již při vyjednávání podmínek, získávání podpory a partnerů festivalu, v rámci propagace a oslovování dobrovolníků. Jako první akce svého druhu si získává své, doufáme, že stálé a dostatečně stabilní místo v povědomí Plzeňanů.


Také pořádáme
Divadelní léto
Také pořádáme
Umění na dosah
Také pořádáme
Řemesla nás baví

Program 202012 ⁄ 10 –30/11/2020 - S TELEFONEM NA VÝSTAVU
Moving Station

Samuil Trenov, student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, představuje své pohyblivé plakáty. Bez vašeho mobilního telefonu se ovšem ani nehnou.

Ztracen v online prostoru / Lost in the online space

Výstava, která probíhá v prostorách Moving Station, je kvůli vládním opatřením momentálně nedostupná. Ale v online prostoru si ji můžete prohlédnout kdykoliv.
13⁄ 10 ⁄ 2020 — CULT OF BUSY - ZRUŠENO COVID 19
Moving Station norská divadelní inscenace

Divadelní představení je z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID 19 zrušeno. Herci se nemohou dostavit na přectavení ze své domovské země.
NOMOFOBIE – co bych si počal bez svého mobilu?

Série workshopů pro základní a střední školy.
19–23⁄ 10⁄ 2020 – všechny termíny jsou již obsazeny 9–13⁄11⁄2020 – pro podrobnosti volejte 605 424 814
Workshop je určen vždy pro jednu školní třídu.
Může se konat v prostoru Moving Station, nebo u vás ve škole.
13⁄ 11⁄ 2020 — 19.00 Moving Station
workshop pro veřejnost – rezervace na 605 424 814
UŽ JE TO TU? (pro veřejnost z důvodu COVID 19 pouze ze záznamu)
Odborná debata ke shlédnutí níže na odkazu.

Už je to tady?
Už jste závislí na mobilním telefonu?
Týká se i vás úzkostná porucha nomofobie?
Právě o tom debatovala Dana Šedivá se třemi hosty:
Petrem Hrouzkem, arteterapeutem, psychoterapeutem a speciálním pedagogem
Martinou Dobiášovou, pedagožkou dramatické výchovy
a Anetou Fodorovou, pedagožkou a dramaturgyní
Co se dozvíte?
Jak jsou na tom diskutující s mobilním telefonem.
Jaké workshopy se chystají pro plzeňské studenty.
Zda je používání mobilu v technologickém rozvoji naší přirozenou potřebou.
Zda je virtuální svět náhradou za náš „skutečný“, nebo jsou to dva plnohodnotné světy.
Omlouváme se za problematický zvuk.
Snažili jsme se dodržet všechna epidemiologická doporučení a bohužel někoho napadlo otevřít okna…
8 ⁄ 12 ⁄ 2020 - FILMOVÝ KLUB
Měšťanská beseda

17.00 - TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Německo, 2019 – Začíná to jako nevinná hra. Všichni položí své mobilní telefony na stůl a všechny zprávy, vzkazy a telefonáty budou ten večer sdílet. O nic nejde, bude to zábava. Nebo ne?
.
20.00 - KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM
Francie 2019 – Vytvořit si falešný profil na sociální síti, na tom není nic složitého. Ale co když se do vaší falešné identity zamiluje někdo, koho dobře znáte?
03⁄ 11 ⁄ 2020 — 19.00 - ČÍTÁNÍ LIDU

Divadlo MY tentokrát na téma „život online“.
A z důvodu vládních opatření pouze jako podcast.

FotoAlbum

Minulé ročníky přinesly témata AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA , STRACH, SVOBODA, POEZIE.
Letošním tématem je život ONLINE.


2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Co na to čísla?

Cílem spolku PaNaMo není oslovit každého člověka naší planety, ale upozornit na vybraná sociální támata širokou vežejnost a o číslech to vždy není.


Festivaly "Můj život s..." již navštívilo

Akce PaNaMo již navštívilo

Počet obyvatel planety Země k 11. 10. 2020

Počet lidských odlišností k 11. 10. 2020

Více o spolku PaNaMo

PaNaMo je Paletou Nápadů a Možností.
 
PaNaMo vzniklo v roce 2004. Spolek sdružuje zájemce o kulturní dění a osobnostní rozvoj, organizuje vzdělávací aktivity. Spolupracuje s organizátory významných kulturních akcí (např. Mezinárodní festival Divadlo, Skupova Plzeň, Johan z.ú....).
 
Veřejnost si činnosti spolku mohla všimnout v r. 2008, kdy byl založen festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Podstatou festivalu je vznik původní divadelní inscenace, jejíž scénografie je ušitá na míru některému z kouzelných zákoutí historického centra města Plzně. K vidění jsou především díla světové dramaturgie, jako např. Don Juan, Revizor, Marná lásky snaha, Král jelenem, Lhář, Don Quijote...Vedlejší program je zaměřen na různé typy jevištního umění, které je málokdy k vidění pod širým nebem (tanec, improvizace, pohybové divadlo,slam poetry, pantomima, ...).
 
V r. 2009 se PaNaMo stalo členem MAS sv. Jana z Nepomuka, od té doby se aktivně podílí na jejích činnostech. Od roku 2010 se PaNaMo věnuje vzdělávacím projektům, určeným především dětem a mládeži. V září otevřelo PaNaMo ve spolupráci s týmem kandidatury města Plzně na EHMK 2015 široké veřejnosti prostor bývalého pivovaru Světovar, který byl oživen mnoha druhy umění v projektu Světovaření.
V listopadu roku 2010 a 2011 uspořádalo PaNaMo dva ročníky queer festivalu Ozvěny Mezipater Plzeň.
 
V listopadu 2012 byl založen kulturně – sociální festival - Můj život s... Každý ročník je věnován jednomu tématu (HIV/AIDS, stáří, závislost, paměť a rodina), který je veřejnosti představen prostřednictvím umění.
 
Na sklonku roku 2012 získalo PaNaMo podporu grantového projektu Řemesla nás baví - zvyšování zájmu žáku základních škol o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimédií v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dvouletý projekt začal v lednu 2013.
V květnu 2013 otevřelo PaNaMo projekt Umění na dosah - uměleckou dílnu v Partolticích na Nepomucku. V rámci projektu probíhají v průběhu roku umělecké dílny pro veřejnost, dílna slouží dále jako zázemí pro další projekty sdružení (Divadelní léto, Řemesla nás baví a další). V roce 2016 otevřelo PaNaMo první ročník příměstského tábora na téma ŘEMESLA.
 
Předsedkyní spolku PaNaMo je ing. Marcela Mašínová, místopředsedkyní Mgr. Dana Šedivá.


Donátoři festivalu Můj život s...