Také pořádáme
Divadelní léto

Více o spolku PaNaMo

tPaNaMo je Paletou Nápadů a Možností.
 
PaNaMo vzniklo v roce 2004. Spolek sdružuje zájemce o kulturní dění a osobnostní rozvoj, organizuje vzdělávací aktivity. Spolupracuje s organizátory významných kulturních akcí (např. Mezinárodní festival Divadlo, Skupova Plzeň, Johan z.ú....).
 
Veřejnost si činnosti spolku mohla všimnout v r. 2008, kdy byl založen festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Podstatou festivalu je vznik původní divadelní inscenace, jejíž scénografie je ušitá na míru některému z kouzelných zákoutí historického centra města Plzně. K vidění jsou především díla světové dramaturgie, jako např. Don Juan, Revizor, Marná lásky snaha, Král jelenem, Lhář, Don Quijote...Vedlejší program je zaměřen na různé typy jevištního umění, které je málokdy k vidění pod širým nebem (tanec, improvizace, pohybové divadlo,slam poetry, pantomima, ...).
 
V r. 2009 se PaNaMo stalo členem MAS sv. Jana z Nepomuka, od té doby se aktivně podílí na jejích činnostech. Od roku 2010 se PaNaMo věnuje vzdělávacím projektům, určeným především dětem a mládeži. V září otevřelo PaNaMo ve spolupráci s týmem kandidatury města Plzně na EHMK 2015 široké veřejnosti prostor bývalého pivovaru Světovar, který byl oživen mnoha druhy umění v projektu Světovaření.
V listopadu roku 2010 a 2011 uspořádalo PaNaMo dva ročníky queer festivalu Ozvěny Mezipater Plzeň.
 
V listopadu 2012 byl založen kulturně – sociální festival - Můj život s... Každý ročník je věnován jednomu tématu (HIV/AIDS, stáří, závislost, paměť a rodina), který je veřejnosti představen prostřednictvím umění.
 
Na sklonku roku 2012 získalo PaNaMo podporu grantového projektu Řemesla nás baví - zvyšování zájmu žáku základních škol o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimédií v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dvouletý projekt začal v lednu 2013.
V květnu 2013 otevřelo PaNaMo projekt Umění na dosah - uměleckou dílnu v Partolticích na Nepomucku. V rámci projektu probíhají v průběhu roku umělecké dílny pro veřejnost, dílna slouží dále jako zázemí pro další projekty sdružení (Divadelní léto, Řemesla nás baví a další). V roce 2016 otevřelo PaNaMo první ročník příměstského tábora na téma ŘEMESLA.
 
Předsedkyní spolku PaNaMo je ing. Marcela Mašínová, místopředsedou Ondřej Sosna.

Co na to čísla?

Cílem spolku PaNaMo není oslovit každého člověka naší planety, ale upozornit na vybraná sociální támata širokou vežejnost a o číslech to vždy není.

Festivaly "Můj život s..." již navštívilo

Akce PaNaMo již navštívilo

Počet obyvatel planety Země k 11. 10. 2020

Počet lidských odlišností k 11. 10. 2020

PaNaMo
 
Pražská 88/12
301 00 Plzeň
IČO 269 85 641
 
Číslo účtu
218 391 438 / 0300
 
Phone
602 288 545 - Marcela Mašínová
 
Email
panamo@panamo.cz
Copyright © 2020 PaNaMo.  All Rights Reserved