Můj život s...

...festival o životě s odlišností. Cílem projektu je pokračování v započaté tradici každoročního pořádání festivalu, ale i jeho rozšíření o nová témata a zpřístupnění dalším minoritám, stejně jako jeho zatraktivnění pro majoritu. Hlavním cílem festivalu Můj život s... je soustředit se na rozlišná palčivá sociální témata. Poskytnout náhled na tematiku, která se týká dané minority, nejširší kulturní veřejnosti se zaměřením na přímé vzdělávání, a to především mladých lidí. Umožnit zástupcům dané minority nejen z Plzně, ale i z celého Plzeňského kraje získat potřebné kontakty a informace na odborné úrovni.
 
Každý z ročníků festivalu má své ústřední téma. Tématy minulých ročníků byla AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA , STRACH, SVOBODA, POEZIE a ONLINE.  V letošním roce jsme zvolili téma neméně aktuální - Můj život na planetě.
 
Základním pilířem festivalu ovšem nejsou pouze odborné aktivity (diskuse a přednášky na dané téma), ale převážně kultura - oslovení očí, uší, jazyka, srdce i duše. Tedy divadelní představení, filmy, výstavy, scénické čtení, čítání lidu, koncerty, ...Kulturní aktivity mohou také přilákat další zájemce, kteří se třeba o sociální témata příliš nezajímají.
 
Jsme přesvědčeni, že podobná aktivita, napomáhající boření bariér a stereotypů a podporující porozumění a toleranci mezi majoritou a minoritami do Plzně, která je otevřeným a kulturním městem patří. Přináší prostor pro debatu o tématech lidské různosti, barevnosti a společenské rozmanitosti.
 
Umění, ač již filmové, divadelní či výtvarné takový prostor vytváří a oživuje. Prostor vzniká mimo jiné již při vyjednávání podmínek, získávání podpory a partnerů festivalu, v rámci propagace a oslovování dobrovolníků. Jako první akce svého druhu si získává své, doufáme, že stálé a dostatečně stabilní místo v povědomí Plzeňanů.

FotoAlbum

Minulé ročníky přinesly témata AIDS/HIV, STÁŘÍ, ZÁVISLOST, PAMĚŤ, RODINA , STRACH, SVOBODA, POEZIE a ONLINE.
Letošním tématem je život na PLANETĚ
2021
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Copyright © 2020 PaNaMo.  All Rights Reserved