s ENERGIÍ

Festival o životě s odlišností

Přináší do společnosti kulturní projekty se zaměřením na sociální témata.
Pořádá zapsaný spolek PaNaMo.